» Správy sítí

+420 733 747 733

it@gs-net.cz

Správa sítí a firemní servis:

Společnost GS-NET Computers s.r.o. má v týmu dostatek kvalifikovaných a flexibilních techniků a specialistů v celém spektru informačních technologií pro pokrytí kompletní nabídky služeb v oblasti správy sítí a počítačových parků, kterou nabízí stávajícím i potencionálním zákazníkům.

Outsourcing služeb se vždy snažíme dodávat v uceleném balíčku tak, aby zákazníci potřebovali jen jediný kontakt, na který se můžou obrátit vždy, když něco potřebují.

Přehled našich služeb v oblasti outsourcingu:

 • návrh a realizace počítačové sítě (pomocí metalické, bezdrátové nebo optické infrastruktury); 
 • návrh a implementace optimálního serverového řešení;
 • dodávky a instalace pracovních stanic;
 • dodávky a instalace tiskáren;
 • dodávky antivirového řešení ESET;
 • optimální využití pracovních stanic; 
 • návrh a implementace tiskových řešení; 
 • správa softwarové a aplikační platformy; 
 • pravidelná kontrola hardware a všech pracovních stanic (tzv. kompletní profylaxe);
 • pravidelné zálohování důležitých dat; 
 • proškolování zaměstnanců a obsluhy;

Správa sítí:

Při outsourcingu jsou se zákazníkem nejčastěji uzavírány tyto typy vztahů:

 • paušální správa - pravidelné návštěvy a údržba počítačové sítě a parku dle dohodnutého harmonogramu;
 • výjezdová správa na vyžádání - výjezdy techniků na vyžádání zákazníka zcela bez paušálu, platba na základě strávených hodin;

Navíc ke správě sítě:

 • vzdálená správa – základní záchrana kdy technik pomocí aplikace vzdálené plochy řeší problémy u zákazníka, aniž by musel být fyzicky přítomen. Značná úspora času i prostředků;
 • telefonická pomoc – máme v nabídce pomoc po telefonu jak v režimu „v pracovní době“ tak i prémiově 24/7.  Fundovaný technik dokáže vždy poradit případně instruovat telefonicky;
 • garance servisního zásahu a flexibilita specialistů (tzv. SLA);